top of page

​享用曲奇須知

新年至尊曲奇禮盒🎁​三款口味,一次滿足您3個願望

招牌海鹽牛油曲奇🍪|避風塘秘製麻辣曲奇🍪|岩燒咖啡杏仁曲奇🍪

_DSC0331.jpg

​建議食用次序

先由牛油曲奇開始~ 享受又大力嘅酥香口感

之後再品嘗充滿咖啡及杏仁香味嘅咖啡曲奇,

最後就係享用刺激又吸引嘅麻辣曲奇🍪

三種口味,三種韻調

bottom of page